FI | EN | RU

Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka kattaa myös 24 §:n mukaiset tiedot.

Rekisterinpitäjä

Friitala Fashion Oy Ltd 
Ylästöntie 9 
01510 Vantaa 
y-tunnus 0938469-6  

Rekisteriasioita hoitava henkilö:  

Tiina Fidan  
info@friitala.fi  

Rekisterin nimi  

Friitala asiakasrekisteri  

Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Tietoja käytetään verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, sähköiseen viestintään, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, liiketoiminnan sisäiseen analysointiin, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).  

Rekisterin tietosisältö  

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, kieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, maa, markkinointiluvat, sukupuoli, käyttäjätunnus, salasana

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Varaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tuotereklamaatiot, tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selianversio), selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana, asiakkaan itse antamat tiedot kiinnostuksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä itse antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Osto- ja käyttäytymistietoja kerätään myös kassajärjestelmistä ja sähköisistä järjestelmistä. Myös rekisterinpitäjän muita henkilörekistereitä voidaan käyttää tietolähteenä.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Tietojen ja rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään Friitala Fashion Oy Ltd:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat Friitala Fashion Oy Ltd:n omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat salassapitovelvollisia. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa Friitala Fashion Oy Ltd:lle kuuluville yhtiöille tai sen suoramarkkinointirekisteriin, mutta konsernin ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Friitala Fashion Oy Ltd voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Evästeiden käyttö

Sivustolla voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”) sivuston käytön seuraamiseen, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Friitala Fashion Oy Ltd voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Verkkokauppaan sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Friitala Fashion Oy Ltd
IT-osasto / asiakasrekisterin tarkastuspyyntö
Ylästöntie 9
01510 Vantaa

Friitala Fashion Oy Ltd vastaa tarkastuspyyntöihin kahden kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta.

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja omissa tiedoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Friitala Fashion Oy Ltd:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun: info@friitala.fi.